Skip to main content

Beppu victorious in elite TT championships

Elite Men
1Fumiyuki Beppu (Team RadioShack)0:37:39
2Junya Sano (d'Angelo & Antenucci - Nippo)0:00:20
3Ryota Nishizono (Shimano Racing Team)0:00:54
4Shinichi Fukushima (Terengganu Cycling Team)0:01:23
5Takayuki Abe0:01:39
6Taiji Nishitani (Aisan Racing Team)0:01:43
7Kazuhiro Mori (Aisan Racing Team)0:01:52
8Jumpei Murakami (Shimano Racing Team)0:02:29
9Yoshiyuki Shimizu (Bridgestone Anchor)0:02:30
10Keita Tanaka0:02:46
11Kaoru Obata0:02:47
12Nara Motoi (Terengganu Cycling Team)0:02:50
13Kengo Kowatari0:02:53
14Komuro Masanari0:02:58
15Masaru Fukuhara (Bridgestone Anchor)0:03:05
16Akira Kakinuma (Utsunomiya Blitzen)0:03:08
17Hikaru Kosaka (Utsunomiya Blitzen)0:03:24
18Masahiro Shinagawa (Aisan Racing Team)
19Syota Tsujimoto0:03:50
20Shinpei Fukuda (Aisan Racing Team)
21Syuntarou Yamakawa0:03:57
22Makoto Fujiwara0:04:10
23Kenji Itami (Bridgestone Anchor)0:04:14
24Jun Yamazaki0:04:53
25Wataru Otsuka0:09:46

Elite Women
1Mayuko Hagiwara0:28:56
2Minami Ueno0:00:59
3Remi Inoue0:01:17
4Ayako Toyooka0:01:51
5Tsugumi Kimura0:02:00
6Mao Chino0:02:07
7Yukiyo Hori0:03:15
8Kiriki Hori0:03:26
9Kazumi Yoneda0:03:33
10Emi Wachi0:03:34
11Sakiko Sato0:03:35
12Chika Ishikawa0:05:52

U23 Men
1Hayato Yoshida0:39:43
2Masaki Gunji0:00:02
3Kensyo Sawada0:00:45

Latest on Cyclingnews