Skip to main content

Rider Profile

Lukasz Milewski

Legia - Bazyliszek

Lukasz Milewski

Personal Details:

Nationality Poland
Date of birth 06/07/1985

Teams history:

Blogs