Skip to main content

Rider Profile

Szymon Chmielewski

Weltour Radio Katowice

Szymon Chmielewski

Personal Details:

Nationality Poland
Date of birth 20/09/1975

Teams history:

Blogs