Rider Profile

Bakhtiyar Kozhatayev

Astana Pro Team

Bakhtiyar Kozhatayev

Personal Details:

Nationality Kazakhstan
Date of birth 28/03/1992

Teams history:

Blogs