Skip to main content

Rider Profile

Evgeniy Sladkov

A-Style Somn

Evgeniy Sladkov

Personal Details:

Nationality Kazakhstan
Date of birth 15/12/1983

Teams history:

Blogs