Tour of Tasmania 2017

Dates: November 6-10, 2017 2017
Stages: 5
Distance: 380.00 km / 236.12 miles

Race History

Tour of Tasmania 2016

Dates: October 5- 9, 2016
Stages: 5
Distance: 376.00 km / 233.64 miles

Tour of Tasmania 2015

Dates: October 6-11, 2015
Stages: 6
Distance: 487.00 km / 302.61 miles

Tour of Tasmania 2014

Dates: September 28 - October 5, 2014
Stages: 8
Distance:

Tour of Tasmania 2013

Dates: September 29 - October 6, 2013
Stages: 8
Distance: 656.00 km / 407.62 miles

Tour of Tasmania 2012

Dates: October 2- 7, 2012
Stages: 9
Distance: 550.00 km / 341.75 miles
Back to top