Beppu victorious in elite TT championships

Hagiwara wins women's title, U23 taken by Yoshida

Elite Men
1Fumiyuki Beppu (Team RadioShack)0:37:39 
2Junya Sano (d'Angelo & Antenucci - Nippo)0:00:20 
3Ryota Nishizono (Shimano Racing Team)0:00:54 
4Shinichi Fukushima (Terengganu Cycling Team)0:01:23 
5Takayuki Abe0:01:39 
6Taiji Nishitani (Aisan Racing Team)0:01:43 
7Kazuhiro Mori (Aisan Racing Team)0:01:52 
8Jumpei Murakami (Shimano Racing Team)0:02:29 
9Yoshiyuki Shimizu (Bridgestone Anchor)0:02:30 
10Keita Tanaka0:02:46 
11Kaoru Obata0:02:47 
12Nara Motoi (Terengganu Cycling Team)0:02:50 
13Kengo Kowatari0:02:53 
14Komuro Masanari0:02:58 
15Masaru Fukuhara (Bridgestone Anchor)0:03:05 
16Akira Kakinuma (Utsunomiya Blitzen)0:03:08 
17Hikaru Kosaka (Utsunomiya Blitzen)0:03:24 
18Masahiro Shinagawa (Aisan Racing Team)  
19Syota Tsujimoto0:03:50 
20Shinpei Fukuda (Aisan Racing Team)  
21Syuntarou Yamakawa0:03:57 
22Makoto Fujiwara0:04:10 
23Kenji Itami (Bridgestone Anchor)0:04:14 
24Jun Yamazaki0:04:53 
25Wataru Otsuka0:09:46 
Elite Women
1Mayuko Hagiwara0:28:56 
2Minami Ueno0:00:59 
3Remi Inoue0:01:17 
4Ayako Toyooka0:01:51 
5Tsugumi Kimura0:02:00 
6Mao Chino0:02:07 
7Yukiyo Hori0:03:15 
8Kiriki Hori0:03:26 
9Kazumi Yoneda0:03:33 
10Emi Wachi0:03:34 
11Sakiko Sato0:03:35 
12Chika Ishikawa0:05:52 
U23 Men
1Hayato Yoshida0:39:43 
2Masaki Gunji0:00:02 
3Kensyo Sawada0:00:45 

Related Articles

Back to top